Welcome to Hefei Summit Machiniery Equipment Co.,Ltd.
Tel: +86 18715517957/+86 551 68281463
E-mail: sales@summitsorting.com

Contact us

Tell: +86 18715517957/+86 551 68281463
Fax: +86 551 68281463
E-mail: sales@summitsorting.com
Address: No.19 Xiangpu Road, High-tech Industrial Development Zone, Hefei China 230000